Szkolenie Ogólne BHP


Cena do uzgodnienia

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy
nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół
zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

Celem szkolenia BHP wstępnego jest ( min. 3 godziny lekcyjne) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z :


podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego )

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 374