Szkolenia okresowe dla Pracodawców


Cena do uzgodnienia

SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących
na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy,
proponujemy Państwu szkolenia BHP - okresowe pracodawców.
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.
( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 409